Hem » Vikten av lokal relevans

Vikten av lokal relevans

Vad innebär lokal relevans och varför bör du prioritera det i din verksamhet?

Under de år som vi på Keep Up Agency varit verksamma har vi jobbat med mängder av olika företag, i olika storlekar och olika branscher. Både lokala verksamheter men också större kedjor med lokala enheter/kontor. Alla dessa verksamheter har en gemensam nämnare, framgång och tillväxt har skapats när de blivit relevanta lokalt på den orten de verkar.

Varför är det så? I grund och botten handlar det om kraften i communitys. En stad med upp till 150 000 invånare har en sak gemensamt, ett väldigt starkt band till den stad de bor och lever i. Du vaknar på morgonen i den staden, jobbar under dagen i staden och somnar samma kväll i staden. Livet kretsar månt och mycket kring staden du lever i.

Nyckeln är att staden är så pass liten så att saker som händer runt om kring dig når fram till dig när det uppmärksammas. Du hör snacket på stan helt enkelt. Det är här det börjar bli intressant.

Städer med dessa invånarantal har alltså en sak gemensamt. Invånarna som en enhet blir ett eget community, ett lokalt community. Om din verksamhet kan bli relevant i ett lokalt community så händer stora saker.

Hur ska man då göra för att bli relevant lokalt? Enkelt. Låt din kommunikation och marknadsföring kretsa kring det som det lokala communityt kan relatera till. Det kan vara platser, personer, eller andra spännande lokala platsbundna unikiteter som du kan inkludera i din marknadsföring på ett eller annat sätt. Genom influencer marketing, innehåll i form av bild och film och tydliga medieköpsupplägg kan du lyckas med detta.

En annan stor fördel du har är att det inte finns många företag som är relevanta lokalt. Tänk efter. Hur många företag i din stad upplever du lyckas med sin marknadsföring? Vilka syns? Vilka får dig att reagera? Du ska vara företaget som folk tänker på.

Det handlar kort och gott om att bli ”The local mayor of the town” i din bransch, i din stad. Du behöver äga medieutrymmet.

Vi har jobbat med flertalet nyetableringar på lokala orter där fokuset i marknadsföringen varit att uppnå lokal relevans. Genom att använda oss av vissa genomtänka knep har vi lyckats få nystartade lokala företag att ta över marknaden på orten och ta kunder från nationella jättar. Helt enkelt eftersom de nationella jättarna inte prioriterar just den lokala marknaden.

Lokal relevans handlar om fokus, prioriteringar och tankesätt i första hand. Styrkan i lokala communitys är enorm och genom att bli relevant i det så blir du oslagbar.